Kalite Politikası

Kalite Politikası

mzf grup inşaat a.ş. ’nin kalite politikası; yurt içi ve yurt dışı genel müteahhitlik hizmetleri alanında, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, geçerli yasal düzenlemelere ve şartnamelere uygun uluslararası düzeyde kaliteli hizmet sunmaktır.
Bu anlayış doğrultusunda; değişen müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek için sürekli iyileştirme faaliyetlerinin etkin olarak sürdürülmesi, kaliteli hizmet sunmak amacıyla tedarikçi ve taşeronların kalitelerini yükseltmeleri için teşvik edilmesi; mzf grup inşaat a.ş.’nin kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde kullanılması ve performansımızın yanı sıra, rekabet gücümüzü de en yüksek düzeye çıkarmak öncelikli ilkelerimiz arasındadır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI:
Uluslararası müteahhitlik hizmeti veren  mzf grup inşaat a.ş. tüm işyerlerinde yürürlükteki kanun ve mevzuata uygun olarak çalışmayı, oluşturduğu yönetim sistemi ile sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı hazırlamayı ve yüksek moral sağlanması için gerekli kaynakları temin etmeyi taahhüt etmektedir.
Sıfır ölümlü iş kazası temel hedefine ulaşabilmek için mzf grup inşaat a.ş.’nin öncelikleri arasında; iş yerlerinde doğabilecek risklerin belirlenmiş kuralların eksiksiz uygulanarak kontrol edilmesi, bu konularda tüm çalışanların ve ilgili tarafların bilincinin eğitimlerle yükseltilmesi ve kurmuş olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi yer almaktadır.

ÇEVRE POLİTİKASI:
mzf grup inşaat a.ş. yönetim ve çalışanları, kapsamda belirtildiği üzere, merkez ve şantiyelerinde;

    Kuruluşun Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 1400 standartı gereklerine,
    Çevre boyutları ile ilgili uyulması zorunlu kabul edilmiş, ulusal-yerel kanun ve yönetmeliklere, müşteri şartnamelerine uygun çalışmayı,
    Çevre kirliliğini önlemeyi,
    Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,
    Sürekli gelişimi ve bu konuda hedefler koymayı,
    Çevre politikasını çalışanlarına, tedarikçi ve taşeronlarına iletmeyi,

Çevre Politikası olarak benimsemekte ve taahhüt etmektedir.

Y Ü K L E N İ Y O R